Mid Year Trail Run
Sun 24 Jun 2018  
Winelands Yogathlon
Sun 1 Jul 2018  
Wine Adventure Trail Run
Sun 8 Jul 2018  
Stellenbosch Farm Run
Sat 28 Jul 2018  
Winter Trail Run
Sun 12 Aug 2018  
Staalwater Trail Run
Sun 19 Aug 2018  
Change Of Season Trail Run
Sun 26 Aug 2018